Política de Privacitat Xarxes Socials

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), VINYES I VINS DE CERDANYA S.L informa els usuaris, que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram, Flickr, Pinterest, Linkedin, Foursquare i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L:

 • NIF: B25811993
 • DIRECCIÓN: MASIA CAL MANDRAT SN 25725, MONTELLA (LLEIDA)
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@calmandrat.com
 • DOMINIO WEB: calmandrat.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens en facilita el consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.
VINYES I VINS DE CERDANYA S.L té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats
En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats davant de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L.

VINYES I VINS DE CERDANYA S.L realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari. L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa. Publicacions L’usuari, un cop unit a la pàgina de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , VINYES I VINS DE CERDANYA S.L es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. VINYES I VINS DE CERDANYA S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, però sí que romandran a la Xarxa Social. Concursos i promocions VINYES I VINS DE CERDANYA S.L es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la pàgina. Les bases de cadascun, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap. Publicitat VINYES I VINS DE CERDANYA S.L utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI -CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
 • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
 • Tuenti: https://m.tuenti.com/?m=corporate&func=terms_of_use
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
 • Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 • Foursquare: https://es.foursquare.com/legal/privacy
 • YouTube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines
Desplaça cap amunt
Vinyes i Vins de Cerdanya